Sr No. Title    
1સોલ્‍વંટ પરવાના આપવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
2ડિશ એન્‍ટેના લાયસન્‍સ dfcs_rti_1.pdf
3પાક રક્ષણ માટેનો પરવાનો રીન્‍યુ કરવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
4દારૂખાના વેચાણ પરવાનો રિન્‍યુ કરવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
5જાત રક્ષણ માટે હથિયાર પરવાનો મેળવવા બાબત dfcs_rti_1.pdf
6સ્‍વ-રક્ષણ માટેના પરવાનો રીન્‍યુ કરવા બાબત dfcs_rti_1.pdf
7જાતરક્ષણ હથિયાર પરવાનો ડુપ્‍લીકેટ મેળવવા બાબત dfcs_rti_1.pdf
8સ્‍વ રક્ષણ હથિયાર પરવાનો રદ કરવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
9જાત રક્ષણ માટે હથિયાર પરવાનો ટેકન ઓવર કરવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
10સ્‍વ રક્ષણ માટેના પરવાનામાં જર્ની લાયસન્‍સ આપવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
11સ્‍વ રક્ષણ માટેના પરવાનામાં હથિયાર વધારવા / ખરીદ કરવા મુદત વધારવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
12જાત રક્ષણ માટેના પરવાનામાં હથિયાર ખરીદવા જવા એનઓસી આપવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
13છુટક-જથ્‍થાબંધ-ઉત્‍પાદક અને પેટ્રોલીયમ પેદાશોના (જથ્‍થાબંધ કે છુટક) પરવાના આપવા બાબત dfcs_rti_1.pdf
14જાત રક્ષણ માટે હથિયાર પરવાનામાં રીટેઈનર તરીકે નામ દાખલ કરવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
15સ્‍વ રક્ષણ માટેના પરવાનાનું હથિયાર વેચાણ કરવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
16દારૂખાનાનું ઉત્‍પાદન કરવાનો પરવાનો મેળવવા બાબત dfcs_rti_1.pdf
17દારૂખાના વેચાણનો કાયમી પરવાનો મળવા બાબત dfcs_rti_1.pdf
18દારૂખાના વેચાણ માટેનો હંગામી પરવાનો મેળવવા બાબત dfcs_rti_1.pdf
19જાહેર મનોરંજનની જગ્‍યાઓ માટેના કરેલ નિયમો અન્‍વયે કાર્યક્રમ માટે બુકિંગ લાયસન્‍સ મેળવવા બાબત dfcs_rti_1.pdf
20પેટ્રોલીયમ સ્‍ટોરેજ માટે ભના વાંધા પ્રમાણપત્રભ મેળવવા બાબત dfcs_rti_1.pdf
21પેટ્રોલીયમ એકટ ૧૯૩૪ હેઠળ સ્‍ટોરેજ લાયસન્‍સ મેળવવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
22ઝેરી જણસોનો સંગ્રહ કરવા માટેનો પરવાનો મેળવવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
23છુટક / જથ્‍થાબંધ / ઉત્‍પાદક અને પેટ્રોલીયમ પેદાશોના (જથ્‍થાબંધ કે છુટક) પરવાનામાં સ્‍થળફેર બાબત dfcs_rti_1.pdf
24છુટક / જથ્‍થાબંધ / ઉત્‍પાદક અને પેટ્રોલીયમ પેદાશોના (જથ્‍થાબંધ કે છુટક) પરવાનામાં ભાગીદારી ફેરફાર કરવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
25નવી પંડિત દિનદયાલ ગ્રાહક ભંડાર (વ્‍યાજબી ભાવની સરકાર માન્‍ય દુકાન) મંજૂર કરવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
26સંસ્‍થાકીય કેરોસીન પરમીટ આપવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
27ફ્રી સેલ કેરોસીનના રજીસ્‍ટ્રેશન પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
28સ્‍ટેમ્‍પ વેન્‍ડર તરીકે લાયસન્‍સ મેળવવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf
29સ્‍ટેમ્‍પ વેન્‍ડર લાયસન્‍સ રીન્‍યુઅલ કરવા બાબત. dfcs_rti_1.pdf