Sr No. Title    
12/7/2007સરકારી કર્મચારીઓ માટે ૧૨ અને ૨૪ વર્ષે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવાની યોજના
210/10/2000રજા મંજુર કરવાની સત્તા સોંપણી બાબત - કાર્ય પધ્ધ્તિ ના અમલ અંગે