Sr No. Title    
18/9/2011ઇ-ધરા કેન્દ્રમાં હુકમી નોંધો પાડવા બાબત
224/4/2015ઇ-ધરા અંતર્ગત ગા.ન.નં.૬ (હકપત્રક)માં હુકમ કરનાર મહેસૂલી અધિકારીશ્રી/કચેરીના નિયત અધિકૃત અધિકારીઓ દ્વારા હુકમી ફેરફાર નોંધ સીધી ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે દાખલ કરવા બાબત ઇ-ધરા અંતર્ગત ગા.ન.નં.૬ (હકપત્રક)માં હુકમ કરનાર મહેસૂલી અધિકારીશ્રી/કચેરીના નિયત અધિકૃત અધિકારી
320/2/2015ઇ-ધરા અંતર્ગત ગા.ન.નં.૬ (હકપત્રક)માં બોજો દાખલ / બોજો કમીની ફેરફાર નોંધ બેન્ક દ્વારા દાખલ કરવા બાબત
41/1/2012ઇ-ધરા વ્યવસ્થાપન મેન્યુઅલ - ૨૦૧૨
57/1/2012રાજ્યમાં ઇ-ગવર્નન્સ પ્રોજેકટ અમલમા મુકવા અંગે - પાવર ઓફ અટ્ર્ની હોલ્ડર પાસેથી લીવાના સોગંદનામા બાબત
622/2/2012ગામનાં નમુના નં-૭ નાં નવા નમુના સથે ખેતરનાં નકશા છાપી અમલમાં લાવવા બાબત
716/3/2012ગામનાં નમુના નં-૧૨ ની નિભાવણીની પધ્ધ્તિ તથા નકલ આપવાની વ્યવસ્થા બાબતની સુચનાઓ
85/6/2013ઇ-ગ્રામ પંચાયત ખાતે ROR ઇસ્યુ કરવાનાં દરમાં વધારો કરવા બાબત
91/8/2013મહેસુલ વિભાગમાં ઇ-ગવર્નન્સ કામાગીરી બાબત
102/3/2015જમીન સંપાદનના એવોર્ડની ફેરફારનોંધ સંપાદન અધિકારી દ્વારા દાખલ થવા બાબત
114/3/2015ઇ-ધરા કેન્દ્રમાં વેબ-ભૂલેખ એપ્લીકેશનમાં ગા.ન.નં.6ની ફેરફાર નોંધના નિર્ણય સિલેક્ટ કરવામાં થતી ભૂલ/ક્ષતિને સુધારવા જિલ્લા કક્ષાએ પ્રાંત અધિકારીને સત્તા આપવા બાબત